Destined To Be Yours 2017 March 20

Destined To Be Yours March 20 2017

SHOW DESCRIPTION: Magtataka si Benjie nang biglang hikayatin siya ng kanyang ina na makipag-ugnayan muli sa mga Rosales. Hindi magiging magiliw sa kanya si Vicente at Catalina, ang kanyang tita. Tanging ang lola niyang si Helen ang tatanggap sa kanya nang buong puso. Hihikayatin pa ni Helen si Vicente na pagtrabahuhin si Benjie sa kanilang real estate company. Ito ang magdadala kay Benjie sa maliit na bayang Pelangi. Dito na magkakakilala sina Sinag at Benjie. Ito na nga ba ang natatanging pag-ibig na babago sa kanilang mga buhay?

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4